Technické služby:

Úprava travnatých ploch fotbalových a golfových hřišť pomocí Rapid Turf

Ceny prací účtujeme za jedno projetí strojem, kdy je možné provést i několik operací najednou, tzn. hnojení, setí, pískování, rozprostření hlíny, provzdušnění a prořezání.
Cena nezahrnuje dodávku hnojiva a osiva.
Zvlášť účtujeme přepravné soupravy 28,- _ 45,-Kč/km bez DPH.

Základní cena 1,90Kč/m2 bez DPH

Slevy pro pravidelné odběratele a dle individuální dohody možné!

Nově provádíme též hloubkovou aerifikaci strojem Verti-Drain


Příklad cenové kalkulace

Další služby v oblasti GIS