Zajišťujeme tyto další služby v oblasti GIS:

  • zpracování dat – pořízení nebo aktualizace stávajících dat, jejich začlenění do Vašeho GIS
  • prezentace dat, hosting map – zpřístupnění dat z GIS na internetu/intranetu


Zpracování dat

Zabezpečujeme kompletní zajištění následujících činností :

  • digitalizace nebo vektorizace referenčních podkladů
  • tvorba uliční liniové sítě
  • pasportizace komunikací, zeleně, dopravního značení, veřejného osvětlení, kolektorů

Při pořizování geografických dat nabízíme tyto služby :

  • digitalizace – převod tištěného podkladu do vektorové podoby
  • skenování – převod tištěného podkladu do rastrové podoby
  • vektorizace – převod rastrového podkladu do vektorové podoby
  • aktualizace a ověření dat průzkumem v terénu

Zpracovaná grafická data jsme schopni předat ve vektorovém formátu CDSw Mapa2020 (Interní formát GIS CDSw) , DGN (MicroStation) nebo SHP (ShapeFile – ArcInfo). Informační databáze nalinkované na grafické objekty mohou mít formát jednoduchých relačních databází (DBF, Paradox) nebo se může jednat o tabulky, SQL databází (Interbase, MS SQL, MySQL, ...).
   Podporujeme všechny běžné formáty pro výstup dat v rastrové podobě (GIF, JPG, BMP, TIFF, PCX).Prezentace dat, hosting map

V oblasti prezentace dat nabízíme zpřístupnění dat na internetu nebo podnikovém intranetu. Uživatel může z klientské stanice přistupovat k datům z prostředí internetového prohlížeče (Internet Explorer, Netscape) bez nutnosti instalace dalšího programového vybavení.
Rovněž nabízíme možnost umístění a provozování mapových aplikací na našich serverech, včetně potřebné provozní podpory.V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte telefonicky nebo elektronickou poštou a my Vám zpracujeme a zašleme cenovou nabídku.