Rekonstrukce fotbalových trávníků

Rekonstrukci fotbalových trávníků lze provést s využitím materiálu ze stávajícího povrchu plochy hřiště.

Technologie úpravy travnatých ploch fotbalových a golfových hřišť

RAPID TURF 200

Univerzální stroj
Rapid Turf 200 je univerzální stroj provádějící několik činností současně: setí, ukládání hnojiva do země, provzdušňování a vertikální prořezávání. Tyto operace provádí Rapid Turf s vysokou efektivitou a přesností bez toho, aby narušil trávník nebo jakoukoliv aktivitu na něm. Sportovní povrchy jsou dnes používány intenzivněji, což vede k jejich vyššímu opotřebení a narušení. Současně je požadována vyšší kvalita těchto sportovních povrchů. V důsledku vyšších požadavků vyžadují sportovní povrchy intenzivnější údržbu a ošetřování, která však nemá na delší čas narušit nebo ovlivnit sportovní činnost na trávníku. Je to obtížně řešitelný problém, pokud nemáme správný nástroj pro tuto práci. Údržba a setí musí povrchu trávníku umožnit rychlé zotavení.

Utužení povrchu
Pěchovací kola a přitlačovací válečky konsolidují drážku bezprostředně za výsevními disky a zajišťují tak výborný kontakt osiva s půdou. Tento kontakt je podstatný pro rychlé vzcházení travního semene, a uzavřená drážka zadržuje v půdě vlhkost. Proces klíčení nesmí být přerušen dehydratací, jinak semínko odumírá. Utužení povrchu zajišťuje kvalitní klíčení a dobré založení porostu. V důsledku to znamená, že můžeme snížit množství osiva, aniž by trpěla kvalita porostu. Namísto aplikace hnojiva na povrch, ukládá Rapid Turf hnojivo do půdy a zvyšuje tak rostlinkám jeho přístupnost. Hnojivo je nejvíce přijímáno kořenovým systémem a jen zčásti listy, tím je minimalizována ztráta živin.

Prostředí
Z hlediska životního prostředí je použití Rapidu Turf pro hnojení velmi pozitivní. Způsobem ukládání hnojiva se minimalizuje vyplavování povrchovou vodou a úbytek dusíku. Vertikální prořezávání zlepšuje odolnost proti plevelům a tím snižuje potřebu chemické ochrany.

Koncept RAPID TURF

Malá rozteč řádků
6,25 cm umožňuje rychlé zpracování plochy a precizní uložení osiva. Výsevní botky jsou snadno nastavitelné podle požadované hloubky prořezávání.

Přesné uložení
Disky Rapidu Turf vytvářejí v povrchu drážku, na jejíž dno, kde jsou podmínky optimální uloží botka travní semeno. Díky preciznosti lze tak použít menší množství osiva ve srovnání s alternativními systémy. Snížení až o 50% je celkem reálné.

Stále se zvyšující požadavky
Požadavky na travnaté plochy se stále zvyšují a ty jsou proto více a více opotřebované. Času vymezeného k údržbě je stále méně a možnost uzavření travnaté plochy během sezóny téměř neexistuje. Rapid Turf je perfektní doplněk pro profesionální údržbu. Práce je rychlá a nevyžaduje dodatečné válení. Hra na trávníku může začít ihned po skončení hnojení, setí nebo prořezávání. Setí lze provádět přímo "během hry". Rapid Turf zlepšuje kvalitu a zvyšuje využití ploch.

Rapid Turf
Hnojení, setí, prořezávání a provzdušňování. Rapid Turf provede práci rychle a bez velké přípravy. Výsledek práce bezprostředně za strojem není nijak zřetelný, ale během krátké doby je zcela jasný. Hustý, luxusní a zelený povrch, odolný těžkému opotřebení.

Úzká drážka
Disky prořezávají téměř neviditelné drážky. Po krátké době se drážky opět uzavřou.

Na povrchu není nic
Hnojení a ukládání osiva je precizně řízeno secí botkou a hloubka je přesně určována zadními pěchovacími koly.

Hnojení – setí – prořezávání

Univerzální
Rapid Turf je univerzální stroj s tou výhodou, že různé operace mohou být prováděny buď současně nebo každá zvlášť. Zásobník osiva má nastavitelnou dělící přepážku a pojme celkem 650 litrů. Hnojivo a osivo mohou být vysévány a zakrývány pískem společně nebo odděleně. Pokud se zakrývají pískem společně, jsou hnojivo a osivo vysévány s roztečí 12,5 cm. Při běžném setí nebo hnojení se všechny botky používají pro jeden produkt a efektivní rozteč řádků je 6,25 cm.

Precizní dávkovací systém
Dávky osiva i hnojiva jsou jednoduše nastavitelné plynulými převodovkami dávkovacích ústrojí a kalibrace se provádí snadno a rychle pro celou pracovní šířku stroje. Dávka osiva je nastavitelná od několika kg/ha do více než 500 kg/ha. Veškeré vybavení potřebné pro kalibraci je součástí stroje.

Výjimečná schopnost kopírovat tvar terénu
Díky individuálně odpruženým kolům, která řídí hloubku výsevu vždy dvou výsevních botek, má stroj výbornou schopnost kopírovat terén. Stroj seje s vysokou přesností i v kopcovitém terénu, jakým jsou například zvlněné fairways golfových hřišť.

Rychlá přeprava
Rapid Turf lze snadno a rychle přepravovat, jeho malá šířka 2 m jej činí flexibilním i v zastavěných oblastech. Poziční osvětlení stroje je jeho standardní součástí a řidič má dobrou viditelnost v okolí stroje. Stroj se hladce pohybuje po cestách díky individuálnímu odpružení jednotlivých kol.

Rapid Turf mění koncept „údržby travnatých ploch“

• Požadavky na údržbu a ošetřování travnatých ploch v budoucnu významně porostou
• Větší počet lidí bude používat sportovní areály, důsledkem bude vyšší opotřebení
• Efektivní systémy fungující v souladu se životním prostředím budou žádanější

Koncept Rapid Turf je univerzální a je vhodný pro plochy s vyšším opotřebením. Opakované setí, hnojení, provzdušnění a prořezání, prováděné v krátkém čase zcela změní vzhled a odolnost travnaté plochy. Rapid Turf je vhodný pro velké i menší plochy trávníků. Stroj má velkou kapacitu a současně jej lze jednoduše změnit z hnojení na setí nebo prořezávání. Malá šířka znamená jednoduchý transport mezi travnatými plochami. Pro dosažení nejlepších možných výsledků je důležité pravidelně dosévat, abychom získali nejlepší, silnou a kvalitní trávu. Nepravidelné dosévání je jen krátkodobým řešením. V případě zájmu provádíme také pískování plochy.